Betingelser for gave


Ved å gi denne gaven er du innforstått med at betaling av gaven vil gjennomføres som en Vipps- eller kortbetaling med en gang. Gaven vil uten videre opphold overføres direkte til prosjekteiers konto via betalingsformidlere (Vipps og Stripe). Verken aksjonseier eller Kommunion AS vil på noe tidspunkt disponere pengene.

Med mindre du har valgt anonymitet, vil prosjekteier motta dine personalia for regnskapsmessige behov, men det forutsettes at disse behandles konfidensielt og at de behandles i tråd med personopplysningsloven (GDPR). Dette innebærer også at informasjon sendes til skattemyndighetene dersom du har bedt om skattefradrag for gaven.

Denne gaven er på ingen måte å forstå som et kjøp av en vare eller tjeneste, og dermed omfattes den ikke av regulering og rettigheter innunder forbrukerkjøpsloven. Når en gave er gitt kan den ikke kalles tilbake. Gaven er upåvirket av evt løfter gitt av aksjonseier.

Dersom prosjektene du gir til skulle bli underfinansiert eller overfinansiert, eller på andre måter teknisk eller juridisk skulle bli umulig å gjennomføre, så vil din gave delvis eller fullt ut disponeres av prosjekteier til andre gode formål - fortrinnsvis i samme område eller i andre områder av verden.

Powered by Cornerstone