Om MinAksjon.no

Om MinAksjon.no

Det er Kommunion AS som eier og drifter nettsiden www.minaksjon.no og dens undersider.
 

Om Kommunion AS

Kommunion AS er et norsk-registrert selskap som ble stiftet i 2000 og som har sitt hovedkontor i Askim i Østfold. Kommunion er eier, ansvarlig redaktør og teknisk driver av nettstedet www.minaksjon.no og dens undersider. Dere kan lese mer om Kommunion på våre nettsider www.kommunion.no.
 

Organisasjoner og enkeltpersoner er viktige bidragsytere

Innholdet i hvert enkelt prosjekt legges inn og vedlikeholdes av de respektive organisasjoner som eier og driver prosjektene. Dernest er det enkeltpersoner og organisasjoner som utformer og vedlikeholder kampanjer som har til formål å skaffe givere til disse prosjektene.
 

Pengene går direkte til organisasjonene

Alle penger går direkte fra giver til organisasjonene som eier prosjektene. Dette utføres av vår leverandør av betalingsløsninger - DIBS - og innløserbanken Swedbank.
 

Pengene overføres med en gang

Pengene som gis overføres med en gang og bør normalt sett være på organisasjonens konto senest innen én virkedag. Vi venter ikke til prosjektet når sitt budsjettmessige mål eller at man kommer til prosjektets deadline. Pengene overføres automatisk med en gang de blir gitt - og organisasjonen gis dermed anledning til å benytte pengene raskt for sine gode formål.
 

 

Powered by Cornerstone