Organisasjoner

Finn din organisasjon her

ADRAs visjon er en verden uten urettferdighet og fattigdom der hvert individ kan utøve sin rett til å nå sitt potensial og leve et verdig liv.
AFS er et inkluderende fellesskap av globale medborgere: elever, familier, frivillige, skoler og andre som er bestemt på å bygge bro mellom kulturer.
Sterke krefter ønsker å sette grupper opp mot hverandre. I Areopagos jobber vi for at folk skal snakke sammen. Til det trenger vi din hjelp. Støtt vårt dialogarbeid!
CARE er en global bistandsorganisasjon som jobber for kvinners rettigheter.
For Freedom er et frivillig arbeid som aktivt jobber med å bekjempe moderne slaveri i Norge.
Frikirken er med på å nå de unådde folkeslagene med evangeliet. I 2019 har Frikirken elleve egne utsendinger; sju av dem i Japan og fire på flere steder i Midtøsten. Alle er i det 10-40-vinduet. I tillegg støtter vi flere lokale utsendinger i landene vi jobber i.
Bedre liv & evig liv
Indremisjonsforbundet er en sammenslutning av i alt 10 kretser med ca 850 underliggende forsamlinger, foreninger og lag.  24 skoler (høyskole, bibelskole, videregående, folkehøgskoler, grunnskoler) er hel- eller deleid av organisasjonen, og dertil 8 barnehager.
En levende menighet i hjertet av Oslo
Maritastiftelsen ble startet i 1984 av Leiv O Holstad og formålet er nært knyttet til vårt motto – Ja til livet – Nei til rus: Målet med arbeidet er å forhindre at ungdom begynner å ruse seg, og hjelpe mennesker med bakgrunn i rusproblematikk til et liv uten rusmiddelavhengighet, prostitusjon eller kriminalitet.
Misjonskirken Norge er et kirkesamfunn bestående av om lag 90 frie menigheter. Misjonskirkene kjennetegnes av iver for fellesskap og enhet, misjon og diakoni lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Misjonskirken UNG er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon med tilknytning til Misjonskirken Norge.
Misjonskirken UNG er en barne- og ungdomsorganisasjon tilknyttet Misjonskirken Norge.
MS-forbundet er en interesseorganisasjon som skal ivareta og fremme interessene til mennesker med multippel sklerose (MS). Vi jobber med å skape gode møteplasser, støtte forskning på nye behandlinger og medisiner, politisk arbeid og andre tiltak som vil gjøre livet til mennesker med MS og deres pårørende bedre.
Pinsebevegelsen i Norge består av mer enn 330 lokale kirker over hele landet.
Én kirke på flere steder
Stiftelsen Organdonasjon jobber for at hele befolkningen tar stilling til organdonasjon, og at alle som trenger det, skal få et nytt organ.
Powered by Cornerstone