Trospraksis
Areopagos arbeider med å fornye og forankre dagens trospraksis i kristen tradisjon. Til dette trenger vi din støtte.

Måten vi praktiserer vår tro på er i endring. Slik har det alltid vært. Kontinuitet betyr fornyelse. Og at vi vender tilbake til glemte kilder. 

Areopagos tilbyr blant annet dette:

  • Salig er tørsten – en praksisdag for det indre livet
  • Meditasjon – fagdager, kurs og retreater der folk kan oppdage meditasjon som en vei til å utvikle og fordype kristen tro og lære å ta det i bruk, personlig og i grupper
  • Etter Kristus– et praksisnettverk der man lærer Jesusetterfølgelse integrert i hele livet
  • Retreatarbeid – nyskapende retreater og støtte til personlig og faglig utvikling av husfolkene ved retreatstedene
  • Åndelig veiledning – støtte til opplæring og oppfølging av åndelige veiledere
  • Pilegrimsarbeid – pilegrimsvandringer og hjelp til den indre vandringen

Les mer om vårt arbeid med trospraksis i Norge her og sjekk ut vår kalender for kommende arrangementer.

Gaven din går uavkortet til prosjektet.

Powered by Cornerstone