Institute of Sino-Christian Studies
Institute of Sino Christian Studies (ISCS) ble etablert for å støtte utviklingen av kinesisk teologi.

Siden den kristne tro i Kina ble formidlet av folk fra vest, oppfattet mange kinesere at hvis en skulle vende om og tro på Kristus, måtte en forlate sin kinesiske kultur og adoptere det vestlige.

Kristen litteratur til kinesisk

Dette var smertefullt og konfliktfylt, og Daniel Yeung var en av dem som med stor motstand ble en kristen på tross av det vestlige. Han startet arbeidet på ISCS og er fortsatt en entusiastisk leder. ISCS oversetter teologisk litteratur, både klassisk og nyere, til kinesisk og har til nå distribuert over 100 titler til universiteter i Kina.

De samme universitetene har mulighet til å sende forskere på to til tre måneders forskningsopphold til ISCS, som får del i og publiserer artikler av disse forskerne. ISCS hadde tidligere eget bibliotek, men er nå slått sammen med biblioteket til Lutheran Theological Seminary (LTS), noe som har gjort det så rikholdig at det er unikt i Kina. En forsker fortalte at alle bøkene fantes nok i Kina, men de er spredd over hele landet, og på Tao Fong Shan finnes de på et og samme bibliotek.

ISCS er avhengig av støtte for å kunne oversette og distribuere teologisk litteratur og fagmagasiner. Vil du være med og bidra?

Powered by Cornerstone