Kvinner i verdens fattigste land

Kvinner i verdens fattigste land

Om du hadde vært født som en gjennomsnittlig jente i Niger, ville utgangspunktet ditt vært svært dårlig: Kvinner blir systematisk diskriminert i familielivet, i arbeidslivet, på skolen og i samfunnslivet for øvrig. 75 prosent av de som lever under fattigdomsgrensen, er kvinner, og bare ni prosent av landets kvinner kan lese og skrive.

Spare- og lånegruppene er CAREs viktigste verktøy for å bekjempe fattigdom og styrke kvinners rettigheter. De første gruppene ble etablert i Niger på begynnelsen av 1990-tallet. I gruppene vår de mulighet til å spare på en sikker måte, ta opp lån til investeringer og tilgang på nødfond ved akutte behov. Mange grupper organiserer kornbanker, vanningssystemer og grønnsakhager for at landsbyene skal stå bedre rustet til å takle tørkeperioder. 

AKTIVE AKSJONER

Powered by Cornerstone