Bekjempelse av vold mot kvinner

Bekjempelse av vold mot kvinner

Vold tar liv, ødelegger helse og fratar kvinner muligheter til å delta i arbeidsliv og politikk. Ofte er overgriperen et familiemedlem eller en bekjent. Resultatet er ødelagte liv, fortvilelse og skam.

Din støtte mot vold bidrar til å endre skjeve maktforhold og sosiale normer som bifaller vold.

Gjennom å arbeide med menn og gutter utfordrer vi mannsroller der vold er blitt en naturlig del av atferden. I tillegg bidrar du til etableringen av solidaritetsgrupper der kvinner kan snakke ut om sine problemer, få økt selvtillit og få informasjon om hvor de kan søke hjelp.

Kampen mot vold angår oss alle. Tusen takk for din støtte!

Powered by Cornerstone