Danyun te-prosjekt
I det sørvestlige Kina kjemper tebøndene en urettferdig kamp mot de store mellomforhandlerne. Areopagos deltar i et prosjekt som hjelper tebøndene med å danne et andelslag (kooperativ) og få bedre levevilkår

I den sørvestlige Yunnan-provinsen i Kina, lever flere enn 20 av Kinas over 50 minoritetsgrupper. Mange av minoritetsgruppene ernærer seg som tebønder og vil ofte befinne seg i den nederste sosiale gruppen i landet.

Analfabetisme er utbredt, og kjennskap til økonomiske strukturer er begrenset. Selv om tebøndene er dyktige innenfor sitt håndtverk og den praktiske utførelsen av arbeidet, som ofte er gått i arv fra generasjon til generasjon, er den faglige kunnskapen om produksjonsformer, konsekvenser ved bruk av blant annet gjødningsstoffer og sprøytemidler ofte meget begrenset.

Dermed er det lett for oppkjøpere og mellomforhandlere å unytte dem ved å betale en alt for lav pris for tebøndenes produkter. Det er dermed oppkjøperne og mellomforhandlerne som innkasserer den største fortjenesten av te-salget. 

Derfor har Areopagos besluttet å delta i et prosjekt i det sydlige Yunnan. Prosjektet har som formål å hjelpe de fattige tebøndene som nå har etablert andelslag. Andelslaget bygger på verdier som fairtrade, bæredyktig produksjon og utdannelse.

Målet er å gi tebøndene muligheten til å stå sterkere i fellesskap overfor mellomforhandlerne, høyne kvaliteten på deres produkter og i det hele tatt skape bedre levevilkår for dem selv og deres familier.  

Men vi har bruk for din hjelp, for utdannelse og hjelp til organisering koster penger!

Hvis du vil "lære mennesker å fiske i stedet for at gi dem en fisk", så er dette prosjektet et godt sted å bidra.  

Vi vil gjerne oppfordre deg til å opprette en fastgiveravtale over en selvvalgt periode, da det vil gi oss mulighet til å planlegge på litt lengere sikt. 

Minst 90 prosent av gaven din går direkte til prosjektet. Maksimalt 10 prosent går til administrasjon i Areopagos.

Powered by Cornerstone