Inuka dada - reis deg, søster

Sammen med Free Pentecostal Fellowship in Kenya (FPFK) jobber vi for å styrke kompetanse, likestilling og ledelse i FPFK på regionalt og nasjonalt nivå samt hos ledere av institusjoner og prosjekter slik at vi kan sikre bedre måloppnåelse og varig bærekraft.

Å styrke og inkludere kvinner i ledelse gir en mulighet til ikke bare å anerkjenne ulikheter og ulike maktforhold mellom menn og kvinner, men å utfordre disse ulikhetene og – ved å gjøre det – bidra til samfunnsutvikling.

Et av mange resultater fra arbeidet er de nye statuttene som ble godkjent av kenyanske myndigheter 18.12.18. Statuttene sier blant annet noe om at kvinner nå kan og skal velges inn i ledelse og styrer på alle nivåer. Begge kjønn skal være representert og aldri færre enn 1/3 av gruppen. Det er heller ikke lenger slik at kun pastorer kan velges, men det legges vekt på egnethet samt bred og hensiktsmessig kompetanse.

I 2018 ble det gjennomført ledertrening av 53 ledere av begge kjønn fra region- og lokalnivå. Disse er nå med å bringe treningskonseptet videre ut i menighetene for å bidra til positiv, inkluderende og varig endring!

Powered by Cornerstone