- For en bedre skole og mer verdige liv

Sammen med Pym Aid Somaliland jobber vi for å forbedre menneskers livskvalitet gjennom økt tilgang til og forbedret kvalitet i ungdoms- og videregående skoler i landsbyer i Sahilregionen i Somaliland. Landsbyene her er spredt, noe som gjør at skolebarna må gå flere kilometer i et tørt og varmt landskap hver dag. Noen må til og med krysse fjell for å komme fram (!) Økte forpliktelser i hjemmet, tradisjonelle kjønnsroller og liten mulighet til å betale skolepenger er i tillegg faktorer som påvirker valget om å avslutte skolegangen tidlig. Når dette kombineres med et svakt læringsutbytte, er det vanskelig å overbevise noen om at de bør prioritere skolegangen.

Powered by Cornerstone