Barnehjelpen hører inn under Pinse Misjon og støtter barn i nød og vanskelige situasjoner, i fortrinnsvis fattige land eller steder rammet av sosial urett og katastrofer. Basisbehov som mat, klær, skole, medisiner, generell omsorg og evangeliet er sentralt og dekkes på ulike måter – i samarbeid med misjonærer og nasjonale medarbeidere i ulike søsterkirker.

Powered by Cornerstone