Troende fra muslimsk bakgrunn - prosjekt 15209
kr 470000
Målsum

Vi hører mange historier om mennesker i Midtøsten som søker og vil vite hvem Jesus er. Frikirken støtter lønna til to lokale medarbeidere som underviser nye troende, og som er tilgjengelig når folk har spørsmål de trenger svar på.

Powered by Cornerstone