Et bedre liv for unge i Eswatini (Swaziland)

DFEF har en lang og rik misjonshistorie i Swaziland, det lille landet i det sørlige Afrika som nå heter Eswatini. Kirkene vokser fremdeles og de mange skolene som ble startet av misjonærene er i full drift – liv og fremtid har blitt (og blir fremdeles) forvandlet for mange!

Landet er et av verdens fattigste, og har opp gjennom årene vært hardt preget av både epidemier og tørke. Som et resultat av dette er nesten 40% av landets 1,2 millioner innbyggere 14 år eller yngre, og 200.000 barn er foreldreløse. Landet sliter med store sosiale utfordringer.

Siden 2002 har DFEF i samarbeid med vår søsterkirke FECF (Free Evangelical Christian Fellowship) også drevet hjelpe- og bistandsarbeid med støtte fra NORAD. Fokus var først på å bekjempe den ødeleggende HIV/AIDS epidemien, mens tema nå i de senere årene har vært å forebygge seksualisert vold, overgrep og tidlige tenåringsgraviditeter, som det dessverre er så altfor mye av i Swazi-samfunnet.

Prosjektet NATICC (Nhlangano Aids Training Information & Counselling Centre) hjelper enkeltmennesker utsatt for overgrep til et bedre liv gjennom rådgivning og traumebehandling, driver forebyggende virksomhet på skoler og i lokalsamfunn, hjelper jenter utsatt for overgrep (og tidlig graviditet) tilbake til skolegang og å fullføre utdanningen, driver påvirkningsarbeid overfor myndigheter osv. Vi ser at det nytter, og prosjektet oppnår gode resultater – sammen kan vi hjelpe ennå flere!

 

”Sannelig sier Jeg dere: Alt det dere gjorde mot en av de minste av disse Mine søsken, det gjorde dere mot Meg”

Powered by Cornerstone