Vanningsanlegg til bønder
kr 190000
Målsum
I Quibaya og Sorata lever folk stort sett av jordbruk, og de fleste bøndene dyrker poteter. Områdene som dyrkes er i hovedsak bratte dalsider med sterk sol og tørkeperioder store deler av året. Med disse forutsetningene blir avlingene ofte små og dårlige.

Misjonsalliansen samarbeider med kommunene og landsbyene om vanningsanlegg til bøndene. Med økt vanningskapasitet blir avlingene større, og bøndene får mulighet til å dyrke flere typer grønnsaker, frukt og blomster. Slik blir livsgrunnlaget for bøndene og deres familier styrket. Det bygges rørsystemer som fører vann fra kilder til en tank hvor vannet distribueres videre til hver jordlapp. Vanningsanleggene er svar på forespørsel fra lokalbefolkningen og vil bli bygget i samarbeid med dem og kommunene. I 2012 ble seks vanningsanlegg bygget i Sorata, og 160 familier fikk dermed nok vann til sitt jordbruk. I tillegg ble flere lokalsamfunnsorganisasjoner kurset i å ivareta og vedlikeholde vanningsanleggene. Prosjektet fortsetter i 2013, med enda større fokus på opplæring i bruk og vedlikehold av vanningsanleggene. Gjennom opplæring skal innbyggerne ansvarliggjøres og dyktiggjøres til å drifte anleggene på egenhånd og slik bidra til økt produksjon i lang tid fremover.

 

 

AKTIVE AKSJONER

Powered by Cornerstone