Støtte til Sentrene Creer
kr 600000
Målsum
Tenk deg at du ikke kan gå. Du har aldri fått hjelp til å lære hvordan. I Guayaquils storbyslum driver vi to senter for å tilby hjelp til barn med funksjonshemninger og deres familier. Og vi trenger din støtte!

Tenk deg at du ikke kan gå. Du har aldri fått hjelp til å lære hvordan. Tenk deg at du ikke kan lese eller skrive. Myndighetene mener det vil være bortkastet å la slike som deg gå på skole. Tenk at du ikke får gå ut, men blir holdt skjult fordi folk er flaue for deg. De skammer seg over at du er til. Om du hadde levd med en funksjonshemning i Ecuadors storbyslum, ville dette vært virkeligheten din…

I Ecuador er mye skam forbundet med mennesker som har funksjonshemninger. Mange opplever å bli forsømt av samfunnet rundt seg; de får verken støtte eller hjelp til å mestre situasjonen de er i. For å hjelpe mennesker som har det slik, startet Misjonsallianse «Centro Creer» i 1998. Det viste seg å være et stort behov for tilbud til barn og unge med ulike funksjonshemninger som cerebral parese, hørselsvansker, bevegelsesvansker, autisme og ulike former for psykiske utviklingshemninger.

I dag har vi to sentre i de fattigste områdene av storbyen Guayaquil og det er over 200 familier knyttet til disse. Det jobbes med å utruste foreldre og barn til å mestre daglige aktiviteter og gjøremål. Din støtte vil gå til fagutvikling og til å styrke kompetansen til de ansatte. Den vil også bli benyttet til den daglige driften og i arbeidet med inkludering av funksjonshemmede i skole- og arbeidsliv.

 

Powered by Cornerstone