Støtt arbeidet på Filippinene
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt på Filippinene. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til en hver tid er mest behov for dem.


Vi arbeider med prosjekter innenfor lokalsamfunnsutvikling, arbeidsskapning og inntektsøkning, helse og ernæring, skole og utdanning og kirke. Arbeidet utføres i samarbeid med lokale myndigheter og en rekke ulike partnerorganisasjoner. Din støtte vil være uvurderlig for vår mulighet til å opprettholde og øke innsatsen i prosjektene!

Powered by Cornerstone