Onesti: barnefond
kr 100000
Målsum
Det er umulig å besøke, høre eller lese om Romania uten å kjenne behovet for å hjelpe mennesker som lever i fattigdom og nød. Barn er spesielt utsatt, og gjennom vårt barnefond ønsker vi å hjelpe dem.

Vi ønsker å ha en klar diakonal profil på vårt arbeid i Romania. Vi vil gi barn en god start på livet, og gjennom Misjonsforbundets barnefond håper vi å kunne jobbe med både kortsiktige tiltak og langsiktige utviklingsprosjekter som kan utgjøre en forskjell for barn i Romania.

Gaver til barnefondet brukes på disse områdene:
• Skolebarnprosjektet følger skolebarn gjennom hele deres grunnskoleutdanning. Skolegang er gratis i Romania, men mange har ikke råd til å kjøpe nødvendige bøker, utstyr og klær.
• Barneklubb. Hver fredag arrangerer misjonærene Dorthe og Cornel Pascu barneklubb i sentrum av Onesti.
• Feiringer. I forbindelse med jul støtter vi innkjøp av julegaver og en skikkelig julefeiring for barn i og rundt Onesti.
• Leir. Vi støtter barn og familier slik at de kan få en ferieopplevelse på leir.
• Nødhjelp. Medisinsk hjelp er spesielt aktuelt.
På lengre sikt ønsker vi å bruke barnefondet til langsiktige utviklingsprosjekter for og blant barn.

Din gave har betydning. Støtt dette prosjektet med en pengegave allerede nå. Takk for gaven som du gir!

INNSAMLINGSMÅL 2016: 50 000,-

Powered by Cornerstone