Hjelpeaksjon 2020 Adventistkirken Mjøndalen

En innsamlingsaksjon av Rolf Amgelsen
Hvert år er Adventistkirken i Mjøndalen med og samler inn penger til skole og utdanning i fattige land. I 2019 alene samlet den lokale kirken inn hele 57.192 kroner til skole og utdanning for barn i Niger. Dette året er veldig mye er annerledes på grunn av pandemien, men formålet vi samler inn til er ikke mindre viktig av den grunn, snarere tvert om!
kr 250 / kr 25000
Aksjonen er avsluttet

Vi har i koronatiden blitt minnet om at det å sende barna til skolen ikke er en selvfølge. I Sør-Sudan har skoler vært stengt i flere år på grunn av krig og fattigdom. På landsbygda er utdannede lærere en stor mangelvare. Forestill deg hvilken effekt mangel på skolegang har på livet i dette landet. Samfunnet trenger helsearbeidere og andre fagfolk. Utdanning er nøkkelen som kan åpne muligheter og gi håp. 

Trettenåringen Nyaluak (bildet) vet at det haster med å komme tilbake til skolen. Pandemien er bare én av mange hindringer som familien har møtt i sin tid. I delstaten Upper Nile der de bok, var skolen åpen etter krigen bare noen uker før pandemien sendte barna rett hjem. Alternativene til skole er langt fra det livet denne jenta drømmer om. 

I tillegg til å gi informasjon om pandemien og drive forebyggende arbeid, jobber ADRA nå med å bygge nye skolebygg, reparere gamle og etablere gode sanitærforhold og ikke minst utdanne lærere og lokalsamfunn. Vi skal være forberedt når skolen kan åpne, og da skal alle være velkommen – også barn med funksjonsnedsettelser og barn som har traumer etter krig og flukt.  

50
KR
100
KR
200
KR
500
KR
1000
KR
2000
KR
KR
Annet beløp
eller betal med kort
tusen takk for gaven!
50
NOK
Anonym giver
200
NOK
Anonym giver
ADRA Norge
ADRAs visjon er en verden uten urettferdighet og fattigdom der hvert individ kan utøve sin rett til å nå sitt potensial og leve et verdig liv.
les mer her
Powered by Cornerstone