Under koronapandemien har vi blitt minnet om at det å sende barna våre til skolen ikke er en selvfølge. I Norge er vi privilegerte med gode boforhold slik at vi kan holde en viss sosial distanse og unngå smitte. Det er enkelt å foreta skikkelig håndvask for oss som har såpe og innlagt vann. Virkeligheten i mange andre land er helt annerledes. Vann og såpe er mangelvare, og barnerike familier bor tett sammen. Noen steder har skoler vært stengt i flere år på grunn av krig og fattigdom, og på landsbygda mangler utdannede lærere. Samfunnet har sterkt behov for velutdannede helsearbeidere, håndverkere og andre fagfolk.

Les Nyaluks historie.

Din gave er nøkkelen som åpner muligheter for barn og unge! Takk!

Powered by Cornerstone