Kan vi tilby de fattigste av de fattige i Pala distrikt , Kenya, en bedre fremtid med trygg helsehjelp, forebygging av sykdommer, skolegang og utdanning?

En innsamlingsaksjon av Magnhild Nøstbakken
I 2012 fikk jeg besøke Pala distrikt, HomaBuy fylke , Kenya ,sammen med venner. Her såg vi hva fattigdom var. Her var mye apati, lite initiativ og håpløshet som preget området vi besøkte. Folk budde i skrøpelige blikkhus, uten elektrisitet. En dag kom mange mennesker til skoleplassen. Desse trodde vi fra Norge kunne hjelpe de. Det var ein fæl opplevelse. Vi var sykepleiere og kunne ikke skrive ut resepter for medisiner o a som de trengte. Vi tenkte : hva om vi fikk til eit legekontor der på skoleområdet. Et kontor der elevene og folk i området kunne henvende seg for hjelp. Skolen var bygd, dvs den var i elendig forfatning med bølgeblikkvegger og jordgulv. Men det var og er en skole med flinke lærere for 250 barn fra førskole til ungdomskole. Skolen er under opprustning og flere rom har fått støpte gulv, og skap til bøker er kjøpt inn. Nye bygninger i murstein er kommet opp og køysenger, malarianett o a er kjøpt inn til de elevene som bor på skolen. Året etter jeg var der, hadde direktøren for skolen fått tegninger fra myndigheterne og lagt alt til rette for et legekontor. Vi hadde basar og loppemarked for å finansiere dette og fikk bygd en medisinsk klinikk, fikk elektrisitet innlagt og vanntårnet som var gitt som gave tidligere, ble satt på taket. Etter hvert kom det vann i dusjanlegga som også var kjøpt og satt opp for skolebarna. Skolen ble starta i 2009. Klinikken ble åpnet juli 2014. Den hadde på 4 mnd., hatt 1300 voksne pasienter. 1240 barn fra distriktet og 240 skolebarn. Fordi de ikke har hatt penger, har medisiner blitt gitt gratis.
kr 0 / kr 250000
Aksjonen er avsluttet

Kan vi tilby desse fattige menneskene et håp om bedre fremtid med  trygg helsehjelp, forebygge sykdommer, helseopplysning, vaksiner, utdeling av Aidsmedesin og annen medisin, tilgang på rent vann, skolegang og utdanning,  blant annet?

Pala distrikt i HomaBuy fylke, er et av Kenyas fattigste områder. Det er langt utpå landsbygden.

Folk  er på markedet  så og si  hvær dag. De selger grønnsaker og urter de har dyrket, eller selger fisk fra Viktoriasjøen. De får og billige klær fra utlandet som de selger.

Mange bor i bølgeblikk skur uten elektrisitet. De legg seg tidlig og står opp tidlig, nytter dagslyset maksimalt.

Her bor mange foreldreløse barn der foreldra er døde av Aids. Viss ikke slektninger eller andre tar seg av de, er det ingen som har ansvar. De dropper ut av skolen, mange blir kriminelle, de prostituererer seg, blir gravide og har små sjangser for å få seg jobber. Jobb er vanskelig å få.

 Svært mange får Malaria siden dette ligg ved Victoriasjøen , mye sump der myggen stortrives. Det går mye Malariamedesin.

Mange er Hiv positive eller har Aids. Å være Hiv positivt er skambelagt slik at mange unnlater å teste seg. Dermed smitter de ektefeller eller partnere og nyfødte blir ofte infisert under fødselen.

Vårt ønske og mål er at barna og menneskene i distrikter skal få  fortsatt helsehjelp , bli vaksinert, bli informert om hygiene, forebygging av sykdommer, føde barna sine der. Mange vil føde på tradisjonell vis : på jordgolvet uten rent vann eller godt nok lys. De har ei landsbyjordmor som hjelper seg i bytte med en kylling eller annet. Det er stor fare for komplikasjoner .

Vi ønsker at skolen de går på skal være forsvarlig bygget, dvs med murvegger og støpte gulv. At ikke rotter skal ete opp bøker o a. Noen skap er kjøpt inn og noen rom har fått støpte gulv. Vi ønsker at skolebarna og folket der nede skal kjenne at noen har omsorg for de og kan hjelpe så de får en bedre  og lettere livssituasjon.

 Verden må bli et bedre sted for alle.

Primus motor  der nede er Julius Midodo. Han er biskop og kom til Norge i 2010 for å få støtte til arbeid med skole for barna her.

 Han og styret der nede har eit etablert system for utbetalinger av lønn til ansatte. Han får det meste til om han har penger. Han dyrker sukkerroer på leigd jord og har hatt ein høsting så langt. Målet  er at de skal bli uavhengig av vår hjelp etter hvert. Men enda er en ikke kommet så langt, de treng absolutt var økonomiske støtte. Alt koster, landet er veldig korrupt,  penger kommer  ikke frem til folket.

Ønsket er at noen ser behovet og har lyst å strekke ut en hjelpende hand slik at denne skolen og klinikken kan klare seg, videreutvikles og være en plass der elever og folk i distriktet føler seg trygge og får den hjelpen de trenger.

Utfra bilder vi får tilsendt, er det glade folk som får arbeide og tjene til sitt daglige brød. :):) Mye arbeid blir gjort.

 

Innstillinger for modulvinduet er ikke tilfredsstillende for å kunne registrere gaver
  • Dette vinduet krever et gyldig betalingsvalg av typen Vipps eller Stripe. Kontroller at minst ett av disse betalingsvalgene er gjort tilgjenglig i standard fakturamal for Fundraising modulen
Compassion Norge
Compassion er verdens 3. største fadderorganisasjon som hjelper over 1,3 millioner barn i 26 land. Budskapet er tydelig: ”Compassion setter barn fri fra fattigdom i Jesu navn.” Jesu eksempel om å ”gjøre noe for disse mine minste”, er det som driver Compassion. 90% av Compassions arbeid dreier seg om fadderskap. I tillegg arbeider vi med helseprogram for barn og mødre, samt lederutviklingsprogram og prosjekter hvor vi dekker kritiske behov.
les mer her
Powered by Cornerstone