Compassion Norge

Compassion er verdens 3. største fadderorganisasjon som hjelper over 1,3 millioner barn i 26 land. Budskapet er tydelig: ”Compassion setter barn fri fra fattigdom i Jesu navn.” Jesu eksempel om å ”gjøre noe for disse mine minste”, er det som driver Compassion. 90% av Compassions arbeid dreier seg om fadderskap. I tillegg arbeider vi med helseprogram for barn og mødre, samt lederutviklingsprogram og prosjekter hvor vi dekker kritiske behov.
Compassion er verdens 3. største fadderorganisasjon som hjelper over 1,3 millioner barn i 26 land. Budskapet er tydelig: ”Compassion setter barn fri fra fattigdom i Jesu navn.” Jesu eksempel om å ”gjøre noe for disse mine minste”, er det som driver Compassion. 90% av Compassions arbeid dreier seg om fadderskap. I tillegg arbeider vi med helseprogram for barn og mødre, samt lederutviklingsprogram og prosjekter hvor vi dekker kritiske behov.

VIL DU GJØRE EN LIVSVIKTIG FORSKJELL FOR ET BARN?

Compassion er verdens 3. største globale fadderorganisasjon som hjelper over 1,3 millioner barn i 26 land. Budskapet vårt er tydelig: ”Compassion setter barn fri fra fattigdom i Jesu navn.” Hans eksempel om å ”gjøre noe for disse mine minste”, er det som driver oss.

Compassion jobber med én til én-fadderskap, det betyr at du støtter ett barn direkte. Du får selvfølgelig bilde av barnet og oppmuntres til jevnlig kontakt med ditt barn.

Hva er Compassion?

Vi tror at forskjellen mellom et håpefullt og et håpløst liv ikke bare ligger i sosiale tiltak som utdannelse og helsetjenester. Hvert barn i Compassions program får høre om Guds kjærlighet og mulighet til å lære å kjenne Jesus Kristus.

Vårt oppdrag
Sette barn fri fra fattigdom i Jesu navn. Som et svar på Misjonsbefalingen, fungerer Compassion som et talerør for barna.

Compassion Norges oppdrag er å sette barn fri fra åndelig, økonomisk, sosial og fysisk fattigdom og gi dem en mulighet til å gå inn i voksenlivet som hele, ansvarsfulle, kristne mennesker.

Vår visjon
Som et resultat av vårt arbeid for fattige barn, har Compassion fått kirkens tillit over hele verden og fungerer i dag som en ledende autoritet innen helhetlig utvikling av barn som lever i ekstrem fattigdom. Compassion ønsker å være verdensledende i leveranse av høykvalitetsarbeid rundt fadderskap.

Våre verdier
• Integritet
• Høy Kvalitet
• Tjenende lederskap/God forvaltning
• Verdighet.

Compassion har fokus:

På barna:
Compassions tjeneste er fokusert på det enkelte barnet og dets utvikling. Vi arbeider helhetlig med hvert enkelt barn for å møte de åndelige, økonomiske, sosiale og fysiske behovene, for å gi alle barn en mulighet til å gå inn i voksenlivet som hele mennesker.

På Jesus:
Jesus Kristus er selve sentrum for vår tjeneste. Alle barn som er med i Compassion-programmet får muligheten til å lære om Jesus og hvordan de kan få et livslangt forhold til Gud. Evangeliet blir formulert og formidlet tilpasset alder og kultur og aldri med tvang. Misjonsbefalingen er drivkraften i det vi gjør, og å gjøre disipler er utgangspunktet i programmene våre.

På menigheten:
Compassion har menigheten som fundament. Menigheten er Guds utvalgte redskap til å bringe håp til en lidende verden og å bringe rettferdighet til de fattige og undertrykte. Derfor arbeider Compassion kun i samspill med mer enn 5000 lokale menigheter i utviklingsland for å kunne tilby et helhetlig utviklingsprogram for barna. Den lokale menigheten vet best hvor skoen trykker og er dermed best egnet til å nå barna som trenger hjelp. Den lokale menigheten kan gi barna muligheten til å erfare Guds kjærlighet og aksept, og danner dermed et unikt stabilt miljø.

VELG DITT PROSJEKT

Kontakt
Kontakt e-post:info
:+47 03189
Adresse:
Smedgaten 30
1850 MYSEN
Norge
Powered by Cornerstone