1. Grimstad MSK Speideraksjonen for kirkebygg i Onesti

En innsamlingsaksjon av Roy Slettene
1. Grimstad MSK speidergruppe ønsker å støtte denne speideraksjonen og har her opprettet en egen innsamlingsaksjon for dette formålet.
kr 550 / kr 50000
00
dager
00
timer
00
minutter
00
sekunder

Formål – kirkebygg i Onesti

 I sentrum av byen Onesti driver våre misjonærer Dorthe og Cornel Pascu en menighet. Det er et omsorgsfullt fellesskap som bringer håp til mennesker i Romania. Den lokale menigheten er engasjert i diakoni, evangelisering, menighetsplanting og barne- og ungdomsarbeid. Misjonsarbeidet utgjør en stor forskjell i menneskers liv i Onesti, og i mange av de nærliggende landsbyene preget av dyp fatigdom. Menigheten holder til i leide lokaler. Nå har vi mulighet til å kjøpe bygget, som er et viktig verktøy i det flote misjonsarbeidet som drives. Misjonsarbeidet i Romania er en del av det internasjonale fellesarbeidet til Misjonskirken Norge og all støte formidles trygt, til riktig formål gjennom dem.

50
KR
100
KR
200
KR
500
KR
1000
KR
2000
KR
KR
Annet beløp
eller betal med kort
tusen takk for gaven!
200
NOK
Anonym giver
50
NOK
Anonym giver
100
NOK
Anonym giver
200
NOK
Anonym giver
Misjonskirken Norge
Misjonskirken Norge er et kirkesamfunn bestående av om lag 90 frie menigheter. Misjonskirkene kjennetegnes av iver for fellesskap og enhet, misjon og diakoni lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Misjonskirken UNG er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon med tilknytning til Misjonskirken Norge.
les mer her
Powered by Cornerstone