Speideren-Aksjon for kirkebygg i Onesti

I sentrum av byen Onesti driver våre misjonærer Dorthe og Cornel Pascu en menighet. Det er et omsorgsfullt fellesskap som bringer håp til mennesker i Romania. Misjonsarbeidet utgjør en stor forskjell i menneskers liv i Onesti og i mange av de nærliggende landsbyene preget av dyp fattigdom.

Menigheten holder til i leide lokaler. Nå har vi mulighet til å kjøpe bygget, som er et verktøy i det flotte misjonsarbeidet som drives. MSK vil bidra og har derfor en innsamlingsaksjon fra 24. september 2023 til 15. mars 2024.

«En speider kjenner ansvar for seg selv og andre».

Mer informasjon på: www.mkung.no/hva-gjor-vi-speider/

Spørsmål? Kontakt Anita D. Isaksen på anita@mknu.no

Powered by Cornerstone