Helseprogram for babyer og mammaer i den Dominikanske Republikk
kr 60000
Målsum
For at et barn skal overleve og få en god start på livet, satser Compassion mange steder på å starte hjelpen allerede når barnet ligger i mors mage. Et av disse prosjektene ønsker vi i Compassion Skandinavia å ta ansvaret for.

I løpet av sine første leveår er et barn mest sårbart for sykdom, underernæring og omsorgssvikt. Gjennom Compassions helseprogram for barns overlevelse, beskyttes mødre, spedbarn og småbarn fra å bli skadelidende. Underernærte barn får næringsrik mat og mødre og omsorgspersoner får lære hvordan de best kan ta vare på barna sine. Gjennom den lokale menigheten reddes små barn ut av fattigdom, og målet er at hvert barn senere skal gå inn i Compassions fadderprogram.

Allerede før barnet blir født jobber vi tett med de gravide mødrene slik at de kan stå best mulig rustet til å være mamma. Mammaene lærer også hvordan de skal ta vare på seg selv, familien sin og også lære seg praktiske ferdigheter slik at de kan lage feks vesker, sko og annet for videresalg.

Prosjektet i den Dominikanske Republikk

Senteret i den Dominikanske Republikk  ligger i et fattig område i San Pedre de Macoris. Lokalsamfunnet er veldig underutviklet og har ingen infrastruktur eller sanitære systemer. Det finnes bare to kirker i området, da de aller fleste som bor der praktiserer voodoo. I Compassionsenteret er det 50 mødre, hvorav 5 av dem er gravide, med tilsammen 51 barn. Gjennomsnittsalderen for en førstegangsfødende er 17 år. Barna i området lider av underernæring, hudsykdommer, kronisk diare og generelt dårlig hygiene.

Powered by Cornerstone