MS-forbundet

MS-forbundet er en interesseorganisasjon som skal ivareta og fremme interessene til mennesker med multippel sklerose (MS). Vi jobber med å skape gode møteplasser, støtte forskning på nye behandlinger og medisiner, politisk arbeid og andre tiltak som vil gjøre livet til mennesker med MS og deres pårørende bedre.

VELG DITT PROSJEKT

Kontakt
Powered by Cornerstone