Marita Fengsel
kr 100000
Målsum
Maritastiftelsen har siden 1986 hatt et bredt og godt samarbeid med ulike fengsler. Ansatte og frivillige medarbeider arrangerer månedlige møter i Oslo fengslene. I tillegg til disse månedlige samlingene, følger vi opp innsatte individuelt med samtaler og hjelp om de ønsker det.

Vi ønsker å formidle:
• en styrket tro på seg selv og sin uendelige verdi og verdighet
• omsorg med kaffe og en prat
• inspirasjon og vekke drømmer
• motivasjon til positive endringsprosesser
• støtte og være en medvandrer på veien tilbake til et positivt liv uten kriminalitet, rus og prostitusjon
• tilbud om arbeidstrening på vei ut av et fengselsopphold i blant annet samarbeid med NAV
• informasjon om andre aktuelle hjelpetiltak og muligheter

Powered by Cornerstone