Maritastiftelsen

Maritastiftelsen ble startet i 1984 av Leiv O Holstad og formålet er nært knyttet til vårt motto – Ja til livet – Nei til rus: Målet med arbeidet er å forhindre at ungdom begynner å ruse seg, og hjelpe mennesker med bakgrunn i rusproblematikk til et liv uten rusmiddelavhengighet, prostitusjon eller kriminalitet.
Maritastiftelsen ble startet i 1984 av Leiv O Holstad og formålet er nært knyttet til vårt motto – Ja til livet – Nei til rus: Målet med arbeidet er å forhindre at ungdom begynner å ruse seg, og hjelpe mennesker med bakgrunn i rusproblematikk til et liv uten rusmiddelavhengighet, prostitusjon eller kriminalitet.

Mange har vel kanskje hørt ordtaket: ”Gi en mann en fisk, og han har mat for en dag. Lær en mann å fiske, og han har mat for resten av livet”. Dette gir et godt bilde på hvordan Maritastiftelsen tenker i sitt arbeid. Skal vi hjelpe mennesker til komme seg på beina igjen, må vi hjelpe de til å forsørge seg selv og ta vare på de rundt seg. Det er et helt liv vi skal hjelpe. Dette er noe av grunnen til at vi hele tiden strekker oss mot å kunne hjelpe mennesker på nye områder. Erfaringen er at hvis tiltakene våre skal virke forebyggende, må vi kunne tilby både jobb, bosted og fellesskap.

Kontakt
Kontakt e-post:marita
Telefon:+47 22 04 54 00
Addresse:
Holstsgate 6
0473 OSLO
Norge
Powered by Cornerstone