Marita Bo Ungdom
kr 100000
Målsum
Marita Bo er et rus-, kriminalitets- og psykisk helseforebyggende botilbud for ungdom mellom 18 og til og med 23 år.

Botilbudet består av to avdelinger, en for gutter og en for jenter. 

Beboerne får generell kontakt og ukentlige oppfølgingssamtaler med en faglig kvalifisert ansatt med politiattest og taushetsplikt. Marita Bo er rusfritt.

Målgruppe og mål
Et fellestrekk for beboerne, er at de står i fare for at problemene deres vil eskalere om de ikke blir tatt tak i, og vil bli vanskeligere å håndtere på et senere tidspunkt. Det er ungdommer som av ulike grunner trenger et trygt sted å bo i en fase av livet, og hvor det å bo på egenhånd eller å bo på institusjon ikke er hensiktsmessig for dem. For eksempel:

  • Ungdom i faresonen i forhold til rus, kriminalitet eller annen negativ påvirkning.
  • Ungdom som har psykiske og sosiale utfordringer, for eksempel angst.
  • Ungdom som trenger hjelp til å bygge gode og positive nettverk
  • Ungdom fra dysfunksjonelle familier.

Kort fortalt er våre mål for beboerne å få orden og kurs på hverdagslige rammeforhold, fremme en god psykisk helse og å få folk ut tilbake i skole eller jobb. Vi vil sette retning for et godt, integrert samfunnsliv.

Konkret om tilbudet
Marita Bo holder til I en bygård på Torshov. Der har man eget rom og deler bad, kjøkken og stue med de andre i etg. Ungdommene bor sammen med ansvarspersoner, som er positive miljøskapere. Det er til enhver tid ansatt sosionomer, pedagoger og miljøarbeidere som gir personlig oppfølging til ungdommene og veileder ansvarspersoner. Marita Bo har som mål å bidra til selvstendiggjøring, og beboerne følges opp i forhold til arbeid, skole, personlig økonomi og andre forhold som har med livsmestring å gjøre, slik at den enkelte kan ta nye positive skritt i sin personlige og sosiale utvikling.

Alle ansatte og ansvarspersoner på Marita Bo har taushetsplikt, og politiattest i medhold av Barnevernloven §6-10, første og andre ledd.

En ettermiddag i uken forbereder de ansatte en middag for de på huset. Den er obligatorisk og kun for de som bor eller jobber på Marita Bo. Middagen er et viktig samlingspunkt for fellesskapet her. Ellers blir det tilbudt kveldsmat en gang i uka. Den er frivillig, og man kan ta med seg en venn hvis man vil. Utover dette arrangeres det stadig forskjellige sosiale aktiviteter i regi av ansatte, ansvarspersoner, eller på eget intitiativ.
 

Powered by Cornerstone