Stiftelsen Organdonasjon har en visjon om at ”Alle som trenger det skal få et organ”.

Derfor jobber vi for at befolkningen skal bli trygge på organdonasjon og velge et ja som de deler med sine nærmeste. Dette gjør vi gjennom utstrakt kontakt med mediene, produksjon og distribusjon av donorkort, kampanjer, undervisning på skoler, foredrag for bedrifter og foreninger, organisering av frivillige, standarrangementer og andre aktiviteter.

Du som gir til Stiftelsen Organdonasjon sørger for at vi hvert år kan gjennomføre kampanjer og aktiviteter rettet mot befolkningen.  

Powered by Cornerstone