Soul Children Ecuador
kr 40000
Målsum
Hjelp oss å starte Soul Children-kor for tweens i Ecuador.

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Bibelskolen i Grimstad (BiG), Soul Children og Misjonsalliansen.

BiG startet opp en ny internasjonal linje høsten 2012. Ett av teamene arbeider i Ecuador, og det er her Misjonsalliansen kommer inn i bildet;

Teamet skal bo på Misjonsalliansens gjestehus, Casa Alianza, og Misjonsalliansens utsendinger skal fungere som veiledere for teammedlemmene.

Prosjektets målsetting er å starte opp Soul Children-bevegelsen i Ecuador, og dette er primært BiG-teamets ansvar. Teammedlemmene er tidligere Soul Children-medlemmer.

I Ecuador jobber Misjonsalliansen i fattige slumområder i Guayaquil – en by med to og en halv million innbyggere, og mange av dem lever i stor fattigdom.

Slummen er sterkt preget av fattigdommen og konsekvensene fattigdom ofte får – som alkohol- og narkotikamisbruk, kriminalitet og dårlige familierelasjoner. I denne situasjonen ønsker Misjonsalliansen å være tilstede og bidra til å gi barn og unge tro på sin egen fremtid. Vi tror at gode fritidstilbud er noen av tiltakene som kan virke preventivt for å hindre rekruttering til kriminelle gjenger i slummen, og derfor ønsker vi å starte opp dette prosjektet.

Menighetene som Misjonsalliansen samarbeider med i Guayaquil savner et verktøy de kan bruke i barne- og ungdomsarbeidet. Søndagsskolen er godt utbygd og sikrer et tilbud for de yngste barna. Men når barna blir ti år og oppover, trengs et annet tilbud til dem. Vi tror Soul Children har noe å bidra med her – på samme måte som vi ser at Soul Children har vært en suksess for menighetsarbeid i Norge.

I første omgang starter vi med tre til fem av Misjonsalliansens samarbeidsmenigheter. Ti-tolv sanger skal oversettes, skrives ned på noter, spilles inn – det som trengs for at teamet skal kunne starte opp arbeidet. Misjonsalliansens nasjonalt ansatte vil være med som tilretteleggere i menighetssamarbeidet, og BiG-teamet skal jobbe med å få Soul Children-arbeidet i gang i «prøve-menighetene». Misjonsalliansens utsendinger vil følge opp teamet når de trenger noen å snakke med og råd for veien videre. Det vil de helt sikkert trenge, for de vil oppleve sterke møter med barn og unge som er rammet av fattigdommen.

For teammedlemmene vil dette være en verdifull erfaring. Misjonsalliansen har lang erfaring med å ha frivillige i prosjektene, og vi vet ut fra deres tilbakemeldinger at dette er måneder som betyr veldig mye for ungdommene selv. Dette former dem som menneske; det utvider horisonten og endrer holdningene for resten av livet.

Powered by Cornerstone