Vekst 2020
kr 1500000
Målsum
Ved å være Vekst 2020-giver er du med å bære hele vårt nasjonale arbeid, med et særlig fokus på menighetsplanting, Løft blikket-satsingen og lokale stillinger i Touchpoint. Dette er spennende prosjekter hvor det arbeides konkret med å nå nye mennesker med evangeliet og etablere nye kristne fellesskap i hele Norge.

For å nå drømmen om flere sunne, misjonale menigheter har vårt felleskap gått sammen om satsingen Vekst 2020. Denne livskraftige visjonen har som motivasjon å hjelpe oss til å heve blikket utover våre egne liv, menigheter og vårt kirkesamfunn.

Ved å støtte Vekst 2020, investerer du i det som bygges på lang sikt, men som får gode resultater hvert år! Vi opplever å være i reell vekst, og du kan bidra med dine bønner og gaver – og være en viktig ressurs i felleskapet.

Les mer om Vekst 2020 fokusområdene:

 

Oversikt over våre prosjekter i Norge - Nasjonal avdeling - KLIKK HER.

 

Kontaktinformasjon Nasjonal avdeling.

 

Powered by Cornerstone