Hjelpeaksjon 2021

En innsamlingsaksjon av Rico Meyer
kr 100 / kr 2500
Aksjonen er avsluttet
BARN TRENGER SKOLEN Utdanning betyr mye for utviklingen av et samfunn. I koronatiden har vi blitt minnet om at det ikke alltid er en selvfølge at barn kan sendes til skolen, selv ikke her i Norge. Myanmar er et land som i tillegg til korona dette året, har erfart kriser og fornyet konfliktsituasjon etter militærkuppet i februar. Framtiden til barna er truet når skoler stenges og det ikke gis alternativ. Da ser folk seg om etter andre løsninger for barna. 40 MILLIONER SLAVER – 10 MILLIONER AV DEM ER BARN I følge Global slavery index og ILO, lever om lag 10 millioner barn i verden i dag i slaverilignende situasjoner. Barn som ikke går på skolen, blir noen ganger giftet bort i ung alder eller blir vervet som barnesoldater. Barn risikerer å bli utnyttet eller solgt av arbeidsgivere eller menneskehandlere. Fattige, minoriteter og barn med funksjonsnedsettelser er særlig utsatt. Utdanning spiller derfor en viktig rolle i forebygging av moderne slaveri. HJELPEAKSJONEN GIR MULIGHETER Det er krevende tider, men vår innsats i år gjør at ADRA kan fortsette å hjelpe ikke bare i Myanmar, men også i de andre landene der ADRA Norge jobber – i Niger, Mali, Somalia, Etiopia og Sør-Sudan. Hjelpeaksjonen gjør det mulig å gi skolegang, yrkesopplæring og andre livsnødvendigheter. Hvert år er skolen der du arbeider med og samler inn penger til utviklingsarbeid i fattige land. I 2020 samlet vi på landsbasis inn 3,9 millioner kroner i Hjelpeaksjonen. Pengene som vi samler inn, forvaltes gjennom ADRA og legges sammen med en vesentlig støtte fra Norad for utdanningsarbeidet i de enkelte landene.
«Masse lykke til med aksjonen din! Blir spennende!»
Hilsen Gry
50
KR
100
KR
200
KR
500
KR
1000
KR
2000
KR
KR
Annet beløp
eller betal med kort
tusen takk for gaven!
100
NOK
Hilsen Gry
"Masse lykke til med aksjonen din! Blir spennende!"
ADRA Norge
ADRAs visjon er en verden uten urettferdighet og fattigdom der hvert individ kan utøve sin rett til å nå sitt potensial og leve et verdig liv.
les mer her
Powered by Cornerstone