Kjønnsbasert vold i kirke og samfunn
kr 125000
Målsum
I Kongo er kvinner og barn underpriviligerte grupper. De er ikke sjelden utsatt for vold og overgrep både i hjem og samfunn og er dessuten ofte fraværende der det tas beslutninger.

Etter et forprosjekt i Kongo i 2012, for å kartlegge utbredelse av vold mot kvinner i og utenfor kirken i Kongo, ble det gjennomført et pilotprosjekt i fire store menigheter i bygd og by. Utbredelse av vold var langt større enn det en ante. Prosjektledelsen har fått ros for at en har tatt opp et tabubelagt emne, og gjennom det gjort at mange kvinner har fått hjelp og rettigheter. Bibelen er klar på at vår oppgave som kristne er å kjempe mot alle former for undertrykkelse og samtidig gi mennesker verdighet.

Misjonsforbundet har fått innvilget støtte fra Norad for et permanent prosjekt for perioden 2016 – 2020. Nye pilotmenigheter er valgt ut. Bevisstgjøring av både menn og kvinner, ikke minst av ledere, vil bli vektlagt. Det er mennene som bærer ansvar for å redusere vold og for å gi rettigheter. En vil dessuten konsentrere seg om kirkens nasjonale ledelse, ansatte og styrer. Det er de som legger føringer for hva som er akseptert. Kirkens teologiske fakultet er en viktig målgruppe. En vil arbeide med å opprette råd i menigheter, som har som oppgave å ta opp konkrete saker og støtte voldsofre, og kirken skal utarbeide policy for å motarbeide kjønnsbasert vold.

En vil samarbeide med andre kirker, organisasjoner og med myndighetene for å kunne påvirke samfunnet, ikke minst skolene. Det legges merke til at kirken ut fra sitt verdigrunnlag er pådriver i et slikt prosjekt. Målet er at den kjønnsbaserte volden skal reduseres i kirke og samfunn gjennom prosjektet.

Din gave har betydning. Støtt dette prosjektet med en pengegave allerede nå. Takk for gaven som du gir!

INNSAMLINGSMÅL 2016: kr 125 000,-
 

 

 

Powered by Cornerstone